THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN- ĐỀ SỐ 1

 Thời gian: 90 phút
Lượt thi 64
Số câu 3
Điểm 10
ĐĂNG NHẬP ĐỂ LÀM BÀI THI

 Top 10 bạn có điểm số cao nhất

1
K
Khương Kim Ngân
Đào Thục- Thụy Lâm- Đông Anh- Hà Nội
6/10
2
N
Nguyễn Thảo Nguyên
xóm 9 diễn thành diễn châu nghệ an
3.5/10
Top