THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Tổng hợp các đề thi thử vào lớp 10

Danh sách các bộ đề  thi thử vào lớp 10 dành cho học sinh lớp 9, Thi thử online vào lớp 10, có chấm điểm và đưa ra danh sách các trường phù hợp năng lực.

Lớp 6

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra học kì II
14 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
205 lượt thi 16 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  20 điểm |   06/08/2017

Đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh
22 lượt thi 22 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
11 lượt thi 21 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (số 2)
37 lượt thi 22 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (số 1)
36 lượt thi 18 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   18/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
35 lượt thi 29 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 2
62 lượt thi 32 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   02/07/2017

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1
69 lượt thi 28 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
211 lượt thi 26 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
127 lượt thi 30 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/06/2017

Đề thi học kì I
161 lượt thi 29 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 7

 Môn Tiếng Anh |  60 phút |  20 điểm |   11/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 5)
16 lượt thi 44 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   08/08/2017

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 4)
22 lượt thi 21 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 3)
2 lượt thi 21 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 2)
5 lượt thi 18 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
6 lượt thi 27 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   18/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
8 lượt thi 24 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   08/07/2017

Bài kiểm tra 1tiết số 2 môn Tiếng Anh
15 lượt thi 34 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   03/07/2017

Đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn Tiếng Anh
27 lượt thi 25 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
14 lượt thi 30 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
38 lượt thi 26 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 8

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   17/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
27 lượt thi 29 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 2 môn Tiếng Anh
18 lượt thi 23 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   03/07/2017

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tiếng Anh
6 lượt thi 27 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
10 lượt thi 26 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
12 lượt thi 31 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 9

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 9 - Môn Văn (Đề số 5)
14 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu lớp 9 - Môn Văn ( đè số 4)
7 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 - Môn Văn (Đề số 3)
1 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - môn Văn (Đề sô 2)
3 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - môn Văn (Đề số 1 )
10 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/06/2017

Đề thi thử môn Văn số 7
75 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   01/06/2017

Đề thi thử môn Văn số 6
43 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   30/05/2017

Đề thi thử môn Văn số 5
76 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   26/05/2017

Đề thi sát hạch môn văn lần 3
115 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/04/2017

Đề thi sát hạch năng lực vào lớp 10 môn Văn - năm 2017
363 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   19/03/2017

Môn Văn - Đề thi thử vào 10 (số 4)
126 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
53 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   29/12/2016

Kiểm tra 15 phút Môn Ngữ Văn
62 lượt thi 1 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   29/12/2016

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN- ĐỀ SỐ 1
64 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   14/12/2016

Đề thi thử môn Văn vào 10
50 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ LỚP 10 - MÔN VĂN
25 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

Đề thi thử vào 10 môn Văn
18 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
22 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
27 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   07/11/2016

Đề kiểm tra giữa học kì môn Ngữ Văn lớp 9
76 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 - Dạy Tốt sưu tầm
298 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   03/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm Văn lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
383 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài kiểm tra thử vào lớp 10 môn Văn - (Đề thử nghiệm)
460 lượt thi 12 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn - T.T Dạy Tốt biên soạn
56 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   10/04/2017

Đề thi sát hạch năng lực vào lớp 10 môn TOÁN - năm 2017
250 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   08/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 MÔN TOÁN - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
124 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   07/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 môn Đại số lớp 9
366 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 9
686 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 (Đề số 2)
200 lượt thi 11 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề thi chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9
119 lượt thi 13 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  30 phút |  10 điểm |   13/10/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm toán lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
297 lượt thi 20 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   13/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán chuyên lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
40 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   18/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
74 lượt thi 21 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 2 môn Tiếng Anh
14 lượt thi 25 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   03/07/2017

Kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tiếng Anh
72 lượt thi 32 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   01/07/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
12 lượt thi 31 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   12/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
39 lượt thi 36 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   03/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm lớp 9 (đề số 2) - Dạy Tốt sưu tầm
532 lượt thi 50 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   02/11/2016

Đề thi kiểm tra năng lực
304 lượt thi 50 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 10

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   01/07/2017

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh
206 lượt thi 41 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 11

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   02/07/2017

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh
73 lượt thi 39 câu hỏi
Bắt đầu thi
Top