THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Môn Văn - Đề thi thử vào 10 (số 4)
Lớp 9
Môn Văn
Thời gian: 90 phút

TỰ LUẬN (10 điểm)


Câu 1 (6 điểm):

"Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bon ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng"

 (Trích Ngữ văn 9, tập hai, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 118)

a. (1điểm) : Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào ? Của ai ?

b.  (1điểm): Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn “Ngày nào ít: ba lần.” thuộc kiểu câu gì? Nhận xét cách đặt câu trong đoạn văn trên và cho biết tác dụng của cách viết ấy trong việc thể hiện ngôn ngữ, giọng điệu đoạn văn.

c.  (4 điểm):
            Đọc tác phẩm có chứa đoạn trích trên, có người đã nhận xét: Nhân vật chính trong tác phẩm trên là một người mang đầy những phẩm chất anh hùng của một chiến sĩ dũng cảm, kiên cường nhưng đồng thời cũng chất chứa trong mình nhiều mộng mơ rất hồn nhiên và tình yêu đời tha thiết

            Bằng một đoạn văn diễn dịch từ 12 - 15 câu, em hãy làm rõ nhận xét trên. Trong đoạn có sử dụng một khởi ngữ và một câu phủ định mang nghĩa khẳng định (ghi rõ chú thích) 

Câu 2 (4 điểm):

a.  (1.5 điểm ) : Trong bài thơ "Nói với con" của Y Phương, hình ảnh con đường xuất hiện mấy lần. Em hãy chép lại những câu xuất hiện hình ảnh con đường và nêu ý nghĩa của những câu thơ đó 

b.  (2.5 điểm ): Y Phương trong bài thơ của mình có dặn người con rằng:

                                     "Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

                                      Còn quê hương thì làm phong tục"

            Đọc những câu thơ trên, em có suy nghĩa gì về ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc của giới trẻ trong thời đại hiện nay. Bày tỏ suy nghĩ của em bằng một đoạn văn có độ dài 2/3 trang giấy thi. 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top