THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 90 phút

(10 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

Tính bằng cách hợp lí nhất:

a/173 + 85 + 227                          b/43.35 + 43.65

c/1 + 3 + 5 +….+ 97 + 99              d/  5.25.2.16.4

Câu 2 (1.5 điểm):

a) Viết tập hợp A các số chẵn lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 15?
b) Viết tập hợp B các tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 nhưng nhỏ hơn 16 bằng hai cách?
c) Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B.

Câu 3 (2.5 điểm):

 Tìm x, biết:

a/  x – 15 = 3                           b/ 2.x + 12 = 36

c/(x + 21) : 8 + 12 = 21           d/ ( 3.x – 18).( x – 9) = 0

Câu 4 (3 điểm):

Một hình chữ nhật có chu vi là 48 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Tìm chiều dài, chiều rộng và diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 5 (1 điểm):

Cho 100 điểm A1, A2, A3,…., A100 trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.Cứ qua hai điểm ta kẻ đư­ợc một đ­ường thẳng.

Tính số đường thẳng kẻ đư­ợc?

--------------------------- Hết ---------------------------

Top