THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 90 phút

(10 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

 Tính:

1) 26 +32                             2) 3,75 -2,5

3) 8.6,8                               4) 12,5:2,5

Câu 2 (2 điểm):

Tìm x:

1) x + 8,3 = 9,7      2) x – 3,8 = 0

3) 3.x = 8,1               4) x : 1,2 = 11

Câu 3 (2 điểm):

1) Tìm vận tốc của một ô tô, biết ô tô đó đi được 150 km trong 2 giờ 30 phút.

2) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 19, tính số phần tử của tập hợp A.

Câu 4 (2 điểm):

1) Lớp 6A có 42 học sinh. Số học sinh nam bằng  3/4 số học sinh nữ. Tìm số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp đó.

2*) Cho 4 chữ số khác nhau có tổng bằng 6. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho. Tính tổng các số vừa viết được bằng cách nhanh nhất.

Câu 5 (2 điểm):

1) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Điểm A nằm giữa hai điểm B và C; hai điểm A và B nằm khác phía đối với điểm D.cau 5 hinh

2) Cho hình chữ nhật ABCD gồm hình tam giác AED và hình thang EBCD có kích thước như hình bên. Tính:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Diện tích hình thang EBCD.

--------------------------- Hết ---------------------------

Top