THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Chú ý
Tổng điểm không khớp với các điểm thành phần. Hãy kiểm tra lại.

DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 90 phút

(8 điểm)


Câu 1 (2,5 điểm):

Thực hiện phép tính : (Tính hợp lí nếu có thể)

a ) 45.18 + 18 .53

1b1c

Câu 2 (2 điểm):

Tìm x biết :

a )   45- ( x+9 ) =6    2b

Câu 3 (1,5 điểm):

a) Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 18 bằng 2 cách ?

b) Tính số phần tử của tập hợp sau : {1; 3; 5; 7; 9;….; 1999}

Câu 4 (1,5 điểm):

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 200 km. Tính vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc đi từ B là 10km/h ?

Câu 5 (2,5 điểm):

Vẽ đường thẳng m, lấy điểm A thuộc đường thẳng m, và điểm B không thuộc đường thẳng m. Chiều dài 15 cm và chiều rộng 12 cm. Tính chiều cao hình tam giác.

--------------------------- Hết ---------------------------

Top