THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm (1)
Lớp 7
Môn Toán
Thời gian: 60 phút

(10 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

Thực hiện phép tính:

1)  (-9)+15                                      2) 13,6 +8,9

3) \left ( \frac{-5}{6} \right )\left ( \frac{-8}{15} \right )

4) \frac{8}{33}:\frac{4}{-11}

Câu 2 (2 điểm):

Tìm x, biết:

1) x + 8 = 5                              2) |x|=2,3

3) x- 1/3 = -1/6                         4) 2x +1/4 = -1

Câu 3 (2 điểm):

1) Tìm một sô biết  2/5 của nó bằng 36.

2) Một người gửi tiết kiệm 20 triệu đồng, sau một năm tiền lãi được trả là 1,2 triệu đồng. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một năm ?

Câu 4 (2 điểm):

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’, biết góc ∠xOy =

700 .

1) Tính số đo góc yOx’.

2) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy. Tính số đo góc x’Ot.

Câu 5 (2 điểm):

1) Tìm các phân số có mẫu số là 8 lớn hơn  -3/4 và nhỏ hơn 1/4. Tính tổng các phân số tìm được.

2) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: |x| +2|y| <2,99

--------------------------- Hết ---------------------------

Top