THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra học kì II
Lớp 6
Môn Lý
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)


Câu 1 (0.25 điểm):

Khi không khí nóng lên thì:

 1. A. Thể tích của nó giảm.

 2.  B. Khối lượng riêng của nó giảm.

 3. C. Trọng lượng của nó giảm.  

 4. D. Khối lượng của nó giảm.

 

Câu 2 (0.25 điểm):

 Khi nói về tốc độ bay hơi của chất lỏng, câu kết luận không đúng là:

 1. A. Nhiệt độ của chất lỏng càng cao thì sự bay hơi xảy ra càng nhanh.

 2. B. Khi có gió, sự bay hơi xảy ra nhanh hơn.

 3. C. Mặt thoáng càng rộng, bay hơi càng nhanh.

 4. D. Khối lượng chất lỏng càng lớn thì sự bay hơi càng chậm.

 

Câu 3 (0.25 điểm):

Hiện tượng ngưng tụ là hiện tượng:

 1. A. Chất lỏng biến thành chất rắn.

 2. B. Chất lỏng biến thành chất khí.

 3. C. Chất rắn biến thành chất khí.

 4. D. Chất khí biến thành chất lỏng.

 

Câu 4 (0.25 điểm):

 Chỗ uốn cong của nhiệt kế y tế có công dụng

 1. A. Làm cho thuỷ ngân di chuyển theo một chiều nhất định

 2. B. Hạn chế thuỷ ngân từ bầu tràn lên ống.

 3. C. Để tạo hình cho nhiệt kế

 4. D. Giữ cho mực thuỷ ngân đứng yên sau khi đo nhiệt độ của bệnh nhân.

 

Câu 5 (0.25 điểm):

Tốc độ bay hơi của nước đựng trong cốc hình trụ càng nhỏ khi:

 1. A. Nước trong cốc càng nóng.

 2.  B. Nước trong cốc càng ít.

 3. C. Nước trong cốc càng nhiều.

 4.  D. Nước trong cốc càng lạnh.

 

Câu 6 (0.25 điểm):

Khi nóng lên, cả thuỷ ngân lẫn ống thuỷ tinh làm nhiệt kế đều nở ra nhưng thuỷ ngân vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh là do:

 1. A. Khi đo nhiệt độ, chỉ có thuỷ ngân bị nóng lên.

 2. B. Thuỷ tinh nở ra nhiều hơn.

 3. C. Thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh.

 4. D. Thuỷ ngân là kim loại nên nở ra nhiều hơn thuỷ tinh.

 

Câu 7 (0.25 điểm):

Trong các hiện tượng dưới đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

 1. A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.

 2. B. Đốt một ngọn đèn dầu.

 3. C. Đốt một ngọn nến

 4. D. Đúc một cái chuông đồng.

 

Câu 8 (0.25 điểm):

Khi trồng chuối hoặc mía người ta thường phạt bớt lá để

 1. A. Để cho việc đi lại chăm sóc cây.

 2. B. Hạn chế lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây.

 3. C. Giảm bớt sự thoát hơi nước ở lá, làm cây đỡ bị mất nước hơn.

 4. D. Đỡ tốn diện tích đất trồng.

 

Câu 9 (0.25 điểm):

Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì

 1. A. Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

 2. B. Bê tông và thép không bị nở vì nhiệt.

 3. C. Bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau.

 4. D. Bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép

 

Câu 10 (0.25 điểm):

Nước bên trong lọ thuỷ tinh bay hơi càng nhanh khi:

 1. A. Mặt thoáng lọ càng lớn

 2. B. Lọ càng lớn.

 3. C. Lọ càng nhỏ

 4. D. Mặt thoáng lọ càng nhỏ.

 

Câu 11 (0.25 điểm):

Lý do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể

 1. A. Thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao.

 2. B. Giảm cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao.

 3. C. Giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao.

 4. D. Tăng cường độ lớn của lực dùng để kéo cờ lên cao.

 

Câu 12 (0.25 điểm):

Trường hợp nào dưới đây liên quan đến sự đông đặc?

 1. A. Ngọn nến vừa tắt.

 2. B. Ngọn đèn dầu đang cháy.

 3. C. Ngọn nến đang cháy

 4. D. Cục nước đá để ngoài nắng.

 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)


Câu 13 (2 điểm):

– Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất: rắn, lỏng, khí.

– Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 14 (1.5 điểm):

Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích (bình thủy) rồi đậy nút ngay, nút hay bật ra ngoài. Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

Câu 15 (1.5 điểm):

Hãy nêu tên các loại nhiệt kế đã học. Cho biết công dụng các loại nhiệt kế đã nêu.

Câu 16 (1 điểm):

Đồ thị (hình1) biểu diễn nhiệt độ thay đổi theo thời gian của nước đá. Dựa vào đồ thị hãy cho biết các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE biểu diễn quá trình nào?

Câu 17 (1 điểm):

Khi nhiệt độ tăng thêm 100C thì  một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015mm. Nếu  dây  đồng đó dài 40m, khi  nhiệt độ tăng thêm 5000C thì sẽ có độ dài là bao nhiêu?

 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top