THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Chú ý
Tổng điểm không khớp với các điểm thành phần. Hãy kiểm tra lại.

DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra học kì II
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 90 phút

(8 điểm)


Câu 1 (2,5 điểm):

Thực hiện các phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

Câu 2 (2 điểm):

Tìm x biết:

Câu 3 (2,5 điểm):

Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc. Số thóc thu hoạch được của nhà bác An, bác Ba, bác Đạt lần lượt bằng 1/3 ; 0,3; 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa.

a) Tính khối lượng thóc mỗi bác thu hoạch được.

b) Tính tỉ số phần trăm số thóc thu hoạch được của nhà bác Ba so với tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa.

Câu 4 (2,5 điểm):

Cho ∠xOy và ∠yOz là hai góc kề bù. Biết ∠yOz = 500

a) Tính số đo ∠xOy

b) Kẻ tia phân giác Ot của ∠xOy Tính ∠tOz

Câu 5 (0,5 điểm):

So sánh:

--------------------------- Hết ---------------------------

Top