THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Chú ý
Tổng điểm không khớp với các điểm thành phần. Hãy kiểm tra lại.

DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra học kì I
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 90 phút

(9 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.

1. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử của tập hợp.

2. Tập A có bao nhiêu phần tử.

3. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.

4. Viết tập B gồm các số tự nhiên mà B ⊂ A

Câu 2 (1,5 điểm):

 Tìm x biết:

1. lx -1l = 0

2. (23x – 7).710 = 712

Câu 3 (2,5 điểm):

1. Phân tích các số 72, 96, 120 ra thừa số nguyên tố.

2. Tìm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120).

3. Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.

Câu 4 (3 điểm):

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

2. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

3. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

4. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Câu 5 (1 điểm):

Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + … + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao?

--------------------------- Hết ---------------------------

Top