THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Chú ý
Tổng điểm không khớp với các điểm thành phần. Hãy kiểm tra lại.

DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra 45 phút
Lớp 7
Môn Toán
Thời gian: 45 phút

(9 điểm)


Câu 1 (1 điểm):

Cho A = 13xy  + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2

Câu 2 (2,5 điểm):

Cho M= 3x2y ;  N= -5xy2

a) (1đ) Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M.

b) (0.5đ) Tính M.N

Câu 3 (4,5 điểm):

Cho hai đa thức một biến

F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1

G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x

Câu 4 (2 điểm):

 a) (1đ) Cho đa thức A(x) = x-3x +2

Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau:  -2; 1; 2. Vì sao ?

b) (1đ) Cho đa thức Q(x) = x– ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b ?

--------------------------- Hết ---------------------------

Top