THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra 15p chương I
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 15 phút

(10 điểm)


Câu 1 (4 điểm):

 Hãy viết  tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó :

A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; … ; 49}

B= {11 ; 12 ; 13 ;… ; 99}

Câu 2 (5 điểm):

Tính nhanh

a) 46 + 17 + 54;

b) 4. 35. 25; .

Câu 3 (1 điểm):

 Tìm x, biết

3x + 15 = 2.32

--------------------------- Hết ---------------------------

Top