THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Kiểm tra 15 phút
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 15 phút

(10 điểm)


Câu 1 (3 điểm):

Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ;36,38 ;… ;98}

Câu 2 (6 điểm):

 Tính nhanh

1. 46 + 17 + 54

2. 35.25

Câu 3 (1 điểm):

Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

--------------------------- Hết ---------------------------

Top