THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Khảo sát chất lượng - Nâng cao - Đề 5
Lớp 9
Môn Văn
Thời gian: 120 phút

TỰ LUẬN (10 điểm)


Câu 1 (5 điểm):

Hãy viết đoạn văn nêu cảm nhận của  em về nỗi thống khổ của người dân trong văn bản "Thuế máu", từ đó, em có suy nghĩ gì về nỗi cơ cực, khổ sở của người dân ta dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. 

Câu 2 (5 điểm):

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

"Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì được phật, tiên độ trì.
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi"

(Trích Truyện cổ nước mình, Lâm Thị Mỹ Dạ - SGK Tiếng Việt 4, tập một, NXB GDVN, 2014).

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên là gì? (0,25 điểm)

Câu 2. Hai câu thơ: "Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa/Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi" sử dụng những biện pháp tu từ nào? (0,25 điểm)

Câu 3. Anh/chị  hiểu như thế nào về nghĩa của các từ "nghe", "tiếng xưa" trong câu thơ: "Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa"? (0,5 điểm)

Câu 4. Em có suy nghĩ gì về quan niệm sống "Ở hiền thì lại gặp hiền" mà nhân dân ta gửi gắm trong truyện cổ, hãy bày tỏ ý kiến bằng một đoạn văn từ 10 -12 câu. Trong đoạn có sử dụng câu trần thuật đơn có từ là. 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top