THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề thi thử môn Văn số 7
Lớp 9
Môn Văn
Thời gian: 120 phút

II. TỰ LUẬN (10 điểm)


Câu 1 (6 điểm):

“Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long là một truyện ngắn tiêu biểu ở đề tài viết về cuộc    sống mới, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.”

  1. Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” được kể theo ngôi kể nào ? Nêu tác dụng của ngôi kể đó.
  2. Phần cuối của truyện, nhà văn có viết:

“ Hai người lững thững đi về phía chiếc xe đôc, im lặng rất lâu. Bỗng bác già nhìn đồng hồ nói một mình  

   - Thanh niên bây giờ lạ thật ! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ ốp đâu ? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhq  ưỉ ?”

  1. Trong đoạn truyện, các từ ngữ “hai người”, “anh ta” để chỉ những ai ?
  2. Chỉ ra phép thế (phép liên kết câu) được nhà văn sử dụng trong đoạn trích trên.

      c. Tìm và nêu ý nghĩa của hình ảnh so sánh có trong đoạn trích trên.

3. Viết đoạn văn quy nạp từ 10 – 12 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên  trong   truyện. Trong đoạn có sử dụng hợp lý thành phần biệt lập phụ chú và câu nghi vấn (gạch chân và chú thích rõ )

4. Trong truyện ngắn này có sự kết hợp giữa trữ tình, bình luận và tự sự. Em hãy chỉ ra những yếu tố tạo nên chất trữ tình của tác phẩm và nêu tác dụng của chất trữ tình đó (nêu ngắn gọn khoảng 2  đến 4 câu).

Câu 2 (4 điểm):

“ Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết,ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tuwoi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.”
                                                                             (Ngữ văn 9 – Tập 1)

  1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào ? Nêu phương thức biểu đạt của văn bản đó ?
  2. Từ “phải” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung đoạn trích ?
  3. Đoạn trích thể hiện cái nhìn như thế nào về trẻ em ?
  4. Đoạn trích cũng đã chỉ ra: “Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển”. Vậy mà hiện nay, hiện tượng trẻ em bị xâm hại khiến chúng bị tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần vẫn không ngừng diễn ra hằng ngày và đang có chiều hướng gia tăng.

Em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hiện tương trên bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi. 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top