THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - môn Văn (Đề số 1 )
Lớp 9
Môn Văn
Thời gian: 90 phút

TỰ LUẬN (2 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

 Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói trong những câu sau:
1. Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không ?
2. Em cảm ơn chị thật nhiều! 
3. An đã có quyển sách ấy chưa?
4. Tại sao cá cần nước?
5. Trời ơi, sao thời tiết nóng thế này!
6. Hãy đi đi, tôi không có đứa con như anh !

7. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân.
8.  Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương, cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát !

(8 điểm)


Câu 2 (3 điểm):

Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong câu thơ sau:
                                  Nhân hướng song tiền khán minh nguyệ
                                    Nguyệt tòng song khích khán thi gia

                                   (Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
                                    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ )

 

Câu 3 (5 điểm):

Cho đoạn thơ:

“Sáng ra bờ suối tối vào hang
.
....

  1. Câu thơ trên trích trong tác phẩm nào ? Của ai?
  2. Hãy chép chính xác những câu thơ còn lại để hoàn chỉnh bài thơ.
  3. Viết một đoạn văn từ 12 – 15 câu nêu cảm nhận của em về bài thơ trên. Trong đoạn có sử dụng câu cảm thán và một cặp từ trái nghĩa (có chú thích) 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top