THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề thi khảo sát chất lượng đầu lớp 9 - Môn Văn ( đè số 4)
Lớp 9
Môn Văn
Thời gian: 90 phút

II. TỰ LUẬN (10 điểm)


Câu 1 (3 điểm):

Em hãy nêu khái niệm của các thể loại sau:

a. Chiếu

b. Hịch 

c. Cáo

d. Tấu 

Câu 2 (2 điểm):

Kể tên những phương châm hội thoại đã học? Giải thích nghĩa của thành ngữ trên và cho biết những thành ngữ đó liên quan đến phương châm hội thoại nào?

- Ông nói gà bà nói vịt

- Hứa hươu hứa vượn

- Nói rõ ngọn ngành

- Nói băm nói bổ

Câu 3 (5 điểm):

a. Hãy chép chính xác bài thơ "Ngắm trăng" của Hồ Chí Minh

b. Viết đoạn văn quy nạp từ 12 -15 câu để làm rõ nhận định: Bài thơ là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ và thi sĩ. Trong đoạn có sử dụng câu nghi vấn và cặp từ trái nghĩa 

 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top