THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6
Lớp 6
Môn Toán
Thời gian: 90 phút

(10 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

Điền số thích hợp và dấu chấm:

a) 42m26cm2 = …………… ha

b)  5m37dm323cm= …………… cm3

c) 7km28m29cm= …………… m2

d) 41m318dm5cm= ……………dm3

Câu 2 (2.5 điểm):

Tính giá trị của biểu thức:

a) 246 : 6 + 150 2,5

b) \frac{43}{20}+\frac{17}{6}:\left ( \frac{5}{8}+\frac{7}{30} \right )

c) 8 giờ 3 phút 5 giây – 0,15 ngày

 

Câu 3 (1 điểm):

Tìm x, biết:

               \left ( \frac{3}{4}.x \right ):\frac{1}{2}=\frac{4}{5}

Câu 4 (2.5 điểm):

Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm, rộng 2dm, cao 4dm.

a) Tìm thể tích của thùng.

b) Người ta dùng thùng này để đổ nước vào một cái bể hình lập phương cạnh 1,5m. Khi đổ được 100 thùng thì được 90% thể tích của bể. Hỏi lúc đầu trong bể có bao nhiêu lít nước.

Câu 5 (2 điểm):

Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một đoạn đường tương tự dài 1470m trong hai ngày thì cần bao nhiêu công nhân (mức làm của mỗi người như nhau).

--------------------------- Hết ---------------------------

Top