THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đế số 7
Lớp 7
Môn Văn
Thời gian: 90 phút

II. TỰ LUẬN (10 điểm)


Câu 1 (2 điểm):

Những hình ảnh nào được sử dụng phép nhân hóa trong đoạn thơ sau:

Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm

Kiến

Hành quân

Đầy đường

 


 

Câu 2 (2 điểm):

Hãy chỉ ra các biện pháp ẩn dụ hoặc hoán dụ trong các câu sau:
a. Anh ấy đã chắc chắn có một chân trong đội tuyển của địa phương
b. Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay
c. Ngày ngày Mặt Trời đi qua trên lăng
   Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ
d. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
   Chỉ cần trong xe có một trái tim 

Câu 3 (6 điểm):

Hãy tả lại quang cảnh học sinh trường em đang tập thể dục giữa giờ.

--------------------------- Hết ---------------------------

Top