THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY


DAYTOT.VN
Tầng 7 - TTTM Vân Hồ - Số 51 Lê Đại Hành - HBT - HN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 1
Lớp 7
Môn Văn
Thời gian: 15 phút

(10 điểm)


Câu 1 (3 điểm):

Xác định biện pháp tu từ trong những câu sau và chira tác dụng của biện pháp tu từ đó:
a. Mặt Trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt Trời của mẹ em nằm trên lưng.
b. Mặt Trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
c. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Câu 2 (2 điểm):

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

          Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu !

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?

b. Nêu ngắn gọn nội dung đoạn văn.


 

Câu 3 (5 điểm):

Hãy tưởng tượng em được gặp thần tượng của mình, hãy kể lại cuộc gặp mặt ấn tượng đó. 

--------------------------- Hết ---------------------------

Top