THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Kiểm tra lớp 6

Chỉ cần đăng ký thông tin sau đó vào thi thử miễn phí. Điểm thi sẽ có ngay sau khi thi với phần trắc nghiệm. Điểm thi tự luận sẽ được gửi thông báo qua email,sđt đăng ký hoặc trên website. Hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý về trường phù hợp với năng lực sau khi có kết quả các môn thi dựa vào điểm chuẩn các trường trên toàn quốc

Lớp 6

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   08/08/2017

Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6
26 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra 1 tiết Số học chương 3
43 lượt thi 7 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra 1 tiết hình học chương I
41 lượt thi 9 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
14 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
15 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra 45 phút
32 lượt thi 9 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
3 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra 15 phút
46 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra học kì I
14 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Kiểm tra 15p chương I
30 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Lý |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra học kì II
31 lượt thi 17 câu hỏi
Bắt đầu thi
Top