THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM (2017-2018) - VĂN 6 ( Đề số 1)

 Thời gian: 90 phút
Lượt thi 22
Số câu 3
Điểm 10
ĐĂNG NHẬP ĐỂ LÀM BÀI THI

 Top 10 bạn có điểm số cao nhất

1
N
nguyen hong tho
gia tien ninh binh
4/10
Top