THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Đề thi test vào trường chuyên

Chỉ cần đăng ký thông tin sau đó vào thi thử miễn phí. Điểm thi sẽ có ngay sau khi thi với phần trắc nghiệm. Điểm thi tự luận sẽ được gửi thông báo qua email,sđt đăng ký hoặc trên website. Hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý về trường phù hợp với năng lực sau khi có kết quả các môn thi dựa vào điểm chuẩn các trường trên toàn quốc

Lớp 6

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn văn lớp 6 - Đề sô 6
154 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6- MÔN VĂN (Đề số 5)
19 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN VĂN 6 (2017-2018) - Đề số 4
16 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6 - MÔN VĂN (Đề số 3)
4 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM VĂN 6 (2017-2018)- Đề số 2
24 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM (2017-2018) - VĂN 6 ( Đề số 1)
22 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 8

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Môn Văn (Đề số 1)
3 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 9

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài thi vào lớp 10 chuyên Anh - Đề tham khảo
245 lượt thi 39 câu hỏi
Bắt đầu thi
Top