THI TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN MIỄN PHÍ - BIẾT ĐIỂM NGAY

Lớp 6

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn văn lớp 6 - Đề sô 6
154 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6- MÔN VĂN (Đề số 5)
19 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN VĂN 6 (2017-2018) - Đề số 4
16 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6 - MÔN VĂN (Đề số 3)
4 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM VĂN 6 (2017-2018)- Đề số 2
24 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM (2017-2018) - VĂN 6 ( Đề số 1)
22 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   08/08/2017

Đề khảo sát chất lượng vào lớp 6
26 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra 1 tiết Số học chương 3
43 lượt thi 7 câu hỏi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra 1 tiết hình học chương I
41 lượt thi 9 câu hỏi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
14 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
15 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra học kì II
14 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra 45 phút
32 lượt thi 9 câu hỏi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
3 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra 15 phút
46 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Toán |  90 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra học kì I
14 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Kiểm tra 15p chương I
30 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
205 lượt thi 16 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  20 điểm |   06/08/2017

Đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh
22 lượt thi 22 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
11 lượt thi 21 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (số 2)
37 lượt thi 22 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (số 1)
36 lượt thi 18 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   18/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
35 lượt thi 29 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 2
62 lượt thi 32 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   02/07/2017

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1
69 lượt thi 28 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
211 lượt thi 26 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
127 lượt thi 30 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/06/2017

Đề thi học kì I
161 lượt thi 29 câu hỏi

 Môn Lý |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra học kì II
31 lượt thi 17 câu hỏi
Lớp 7

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 - Nâng cao ( Đề số 10)
13 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 9
12 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 8
2 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đế số 7
1 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đế số 6
2 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 5
4 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 4
4 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 3
2 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 1
7 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7 (2017-2018) - Đề số 2
8 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Toán |  60 phút |  10 điểm |   08/08/2017

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm (1)
13 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   06/08/2017

Kiểm tra 45 phút
7 lượt thi 4 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  60 phút |  20 điểm |   11/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 5)
16 lượt thi 44 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   08/08/2017

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 4)
22 lượt thi 21 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 3)
2 lượt thi 21 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh (Đề số 2)
5 lượt thi 18 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh
6 lượt thi 27 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   18/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
8 lượt thi 24 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   08/07/2017

Bài kiểm tra 1tiết số 2 môn Tiếng Anh
15 lượt thi 34 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   03/07/2017

Đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn Tiếng Anh
27 lượt thi 25 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
14 lượt thi 30 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
38 lượt thi 26 câu hỏi

 Môn Lý |  45 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Kiểm tra học kì II
4 lượt thi 8 câu hỏi
Lớp 8

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp 8 - Đề số 5
15 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 (2017-2018) - Đề số 4
6 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 (2017-2018) - Đề số 3
9 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 (2017-2018) - Đề số 2
0 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   07/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Môn Văn (Đề số 1)
3 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   17/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
27 lượt thi 29 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 2 môn Tiếng Anh
18 lượt thi 23 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   03/07/2017

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tiếng Anh
6 lượt thi 27 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
10 lượt thi 26 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
12 lượt thi 31 câu hỏi
Lớp 9

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát chất lượng - Nâng cao - Đề 5
18 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - Nâng cao - Đề 4
4 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - Nâng cao - Đề 3
2 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - nâng cao - Đề 2
1 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   12/08/2017

Khảo sát đầu năm - nâng cao - đề 1
7 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   05/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 9 - Môn Văn (Đề số 5)
14 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu lớp 9 - Môn Văn ( đè số 4)
7 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 - Môn Văn (Đề số 3)
1 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - môn Văn (Đề sô 2)
3 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   04/08/2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 - môn Văn (Đề số 1 )
10 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/06/2017

Đề thi thử môn Văn số 7
75 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   01/06/2017

Đề thi thử môn Văn số 6
43 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   30/05/2017

Đề thi thử môn Văn số 5
76 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   26/05/2017

Đề thi sát hạch môn văn lần 3
115 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/04/2017

Đề thi sát hạch năng lực vào lớp 10 môn Văn - năm 2017
363 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   19/03/2017

Môn Văn - Đề thi thử vào 10 (số 4)
126 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
53 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   29/12/2016

Kiểm tra 15 phút Môn Ngữ Văn
62 lượt thi 1 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   29/12/2016

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN- ĐỀ SỐ 1
64 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   14/12/2016

Đề thi thử môn Văn vào 10
50 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ LỚP 10 - MÔN VĂN
25 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

Đề thi thử vào 10 môn Văn
18 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
22 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
27 lượt thi 3 câu hỏi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   07/11/2016

Đề kiểm tra giữa học kì môn Ngữ Văn lớp 9
76 lượt thi 10 câu hỏi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 - Dạy Tốt sưu tầm
298 lượt thi 40 câu hỏi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   03/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm Văn lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
383 lượt thi 40 câu hỏi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài kiểm tra thử vào lớp 10 môn Văn - (Đề thử nghiệm)
460 lượt thi 12 câu hỏi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn - T.T Dạy Tốt biên soạn
56 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   10/04/2017

Đề thi sát hạch năng lực vào lớp 10 môn TOÁN - năm 2017
250 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   08/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 MÔN TOÁN - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
124 lượt thi 5 câu hỏi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   07/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 môn Đại số lớp 9
366 lượt thi 10 câu hỏi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 9
686 lượt thi 10 câu hỏi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 (Đề số 2)
200 lượt thi 11 câu hỏi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề thi chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9
119 lượt thi 13 câu hỏi

 Môn Toán |  30 phút |  10 điểm |   13/10/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm toán lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
297 lượt thi 20 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   18/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh
74 lượt thi 21 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/07/2017

Bài kiểm tra 1 tiết số 2 môn Tiếng Anh
14 lượt thi 25 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   03/07/2017

Kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Tiếng Anh
72 lượt thi 32 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   01/07/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
12 lượt thi 31 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   12/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
39 lượt thi 36 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   03/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm lớp 9 (đề số 2) - Dạy Tốt sưu tầm
532 lượt thi 50 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   02/11/2016

Đề thi kiểm tra năng lực
304 lượt thi 50 câu hỏi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài thi vào lớp 10 chuyên Anh - Đề tham khảo
245 lượt thi 39 câu hỏi
Lớp 10

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   01/07/2017

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh
206 lượt thi 41 câu hỏi
Lớp 11

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   02/07/2017

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh
73 lượt thi 39 câu hỏi
Lớp 12

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi minh họa THPT QG 2017 - môn Ngữ Văn
89 lượt thi 2 câu hỏi

 Môn Sử |  50 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn Lịch Sử
562 lượt thi 40 câu hỏi
Top