Khóa luyện thi vào lớp 10 online MIỄN PHÍ

Lớp 6

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
88 lượt thi 26 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   09/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
24 lượt thi 30 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   05/06/2017

Đề thi học kì I
80 lượt thi 29 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 7

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
5 lượt thi 30 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   10/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
3 lượt thi 26 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 8

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/06/2017

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh
2 lượt thi 26 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
1 lượt thi 31 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 9

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/06/2017

Đề thi thử môn Văn số 7
39 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   01/06/2017

Đề thi thử môn Văn số 6
37 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   30/05/2017

Đề thi thử môn Văn số 5
72 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   26/05/2017

Đề thi sát hạch môn văn lần 3
105 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/04/2017

Đề thi sát hạch năng lực vào lớp 10 môn Văn - năm 2017
334 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   19/03/2017

Môn Văn - Đề thi thử vào 10 (số 4)
116 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
48 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   29/12/2016

Kiểm tra 15 phút Môn Ngữ Văn
58 lượt thi 1 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   29/12/2016

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN- ĐỀ SỐ 1
56 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   13/12/2016

Đề thi thử môn Văn vào 10
34 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ LỚP 10 - MÔN VĂN
23 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

Đề thi thử vào 10 môn Văn
14 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
19 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
21 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   07/11/2016

Đề kiểm tra giữa học kì môn Ngữ Văn lớp 9
55 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   04/11/2016

Đề trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 - Dạy Tốt sưu tầm
234 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   03/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm Văn lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
328 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài kiểm tra thử vào lớp 10 môn Văn - (Đề thử nghiệm)
363 lượt thi 12 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn - T.T Dạy Tốt biên soạn
43 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   10/04/2017

Đề thi sát hạch năng lực vào lớp 10 môn TOÁN - năm 2017
207 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   08/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 MÔN TOÁN - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
105 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   06/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 môn Đại số lớp 9
299 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 9
538 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 (Đề số 2)
140 lượt thi 11 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   04/11/2016

Đề thi chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9
78 lượt thi 13 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  30 phút |  10 điểm |   12/10/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm toán lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
233 lượt thi 20 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   12/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán chuyên lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
29 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   12/06/2017

Đề thi học kì I môn Tiếng Anh
8 lượt thi 36 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   02/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm lớp 9 (đề số 2) - Dạy Tốt sưu tầm
482 lượt thi 50 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   02/11/2016

Đề thi kiểm tra năng lực
231 lượt thi 50 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài thi vào lớp 10 chuyên Anh - Đề tham khảo
203 lượt thi 39 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 12

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi minh họa THPT QG 2017 - môn Ngữ Văn
56 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Sử |  50 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn Lịch Sử
413 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi
Top