Lớp 9

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   08/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 MÔN TOÁN - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
10 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   06/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 môn Đại số lớp 9
33 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  15 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 9
25 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   05/11/2016

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 (Đề số 2)
10 lượt thi 11 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  45 phút |  10 điểm |   04/11/2016

Đề thi chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9
1 lượt thi 13 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  30 phút |  10 điểm |   12/10/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm toán lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
19 lượt thi 20 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Toán |  120 phút |  10 điểm |   12/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán chuyên lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
2 lượt thi 5 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   19/03/2017

Môn Văn - Đề thi thử vào 10 (số 4)
0 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   07/01/2017

ĐỀ THI SÁT HẠCH VÀO 10 - TRUNG TÂM DAYTOT.VN
8 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   29/12/2016

Kiểm tra 15 phút Môn Ngữ Văn
7 lượt thi 1 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   29/12/2016

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN- ĐỀ SỐ 1
3 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   13/12/2016

Đề thi thử môn Văn vào 10
5 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ LỚP 10 - MÔN VĂN
0 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

Đề thi thử vào 10 môn Văn
2 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
0 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  90 phút |  10 điểm |   10/12/2016

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - MÔN VĂN
0 lượt thi 3 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   07/11/2016

Đề kiểm tra giữa học kì môn Ngữ Văn lớp 9
5 lượt thi 10 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   04/11/2016

Đề trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 - Dạy Tốt sưu tầm
9 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  45 phút |  10 điểm |   03/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm Văn lớp 9 - Dạy Tốt sưu tầm
15 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  15 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài kiểm tra thử vào lớp 10 môn Văn - (Đề thử nghiệm)
25 lượt thi 12 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn - T.T Dạy Tốt biên soạn
2 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   02/11/2016

Đề thử nghiệm thi trắc nghiệm lớp 9 (đề số 2) - Dạy Tốt sưu tầm
15 lượt thi 50 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  50 phút |  10 điểm |   02/11/2016

Đề thi kiểm tra năng lực
7 lượt thi 50 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Tiếng Anh |  45 phút |  10 điểm |   11/10/2016

Bài thi vào lớp 10 chuyên Anh - Đề tham khảo
11 lượt thi 39 câu hỏi
Bắt đầu thi
Lớp 12

 Môn Văn |  120 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi minh họa THPT QG 2017 - môn Ngữ Văn
3 lượt thi 2 câu hỏi
Bắt đầu thi

 Môn Sử |  50 phút |  10 điểm |   08/10/2016

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn Lịch Sử
18 lượt thi 40 câu hỏi
Bắt đầu thi
Top